קורסים ותוכניות לימודים למתקין

  קורס בסיסי - מתקין תקרות מתיחה מורשה

  קורס התקנת תקרות מיוחדות מסוג: חיתוך אומנותי, דאבלויזיון, תקרות תלת מימד

קורס - התקנת תקרות מיוחדות מסוג: פסים מרחפים, תקרה צפה, תקרה עם תאורה הקפית

קורס בסיסי מורחב -מתקין תקרות מתיחה מורשה

קורס - התקנה של תקרות מתיחה בשני מפלסים